Po napovedih predsednika Junckerja v govoru o stanju v Uniji leta 2017 je Evropska komisija predstavila načrte za dokončanje dela na področju desetih političnih prednostnih nalog predsednika Junckerja pred koncem svojega mandata kot tudi številne pobude, usmerjene v prihodnost Evrope.

Letošnji delovni program vsebuje 26 novih pobud z dvojnim poudarkom. Najprej določa usmerjene zakonodajne ukrepe za dokončanje dela na prednostnih področjih politike, ki bodo predloženi do maja 2018, da bi Evropski parlament in Svet lahko dokončala zakonodajno delo pred evropskimi volitvami junija 2019. Nadalje predstavlja ukrepe in pobude, ki so bolj usmerjeni v prihodnost, ko bo nova Unija 27 držav članic oblikovala lastno prihodnost za leto 2025 in pozneje. Ti predlogi temeljijo na razpravi, ki se je začela po beli knjigi Komisije o prihodnosti Evrope in govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji leta 2017.

Da bi Komisija zagotovila osredotočenost na doseganje rezultatov, v delovnem programu določa 66 prednostnih predlogov v obravnavi, ki so jih predložili v zadnjih dveh letih ter bi jih morala Parlament in Svet kmalu sprejeti. Poleg tega Komisija predlaga umik 15 predlogov v obravnavi, pri katerih ni mogoče pričakovati dogovora, ne služijo več svojemu namenu ali so tehnično zastareli. Delovni program vsebuje 15 predlogov, ki izhajajo iz revizij veljavne zakonodaje na podlagi programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) ter upoštevajo mnenja platforme REFIT. Prednostna naloga bosta tudi učinkovita uporaba in izvrševanje prava EU s strani držav članic, da bi državljanom in podjetjem zagotovili načrtovane koristi. Komisija bo razveljavila tri zastarele zakonodajne akte.

Področja: Kmetijstvo, ribištvo in hrana, Podjetja, Kultura, izobraževanje in mladi, Gospodarstvo, finance in davki, Zaposlovanje in socialne pravice, Energija, podnebje in naravni viri, Okolje, varstvo potrošnikov in zdravje, Zunanji odnosi in zunanje zadeve, Več o EU, Pravosodje, notranje zadeve in pravice državljanov, Regije in lokalni razvoj, Znanost in tehnologija, Promet in potovanja

Več:

Vir: Predstavništvo, 24. 10. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)