Na Ministestvu za delo, družino in socialne zadeve so skupaj z Inštitutom RS za socialno varnost (IRSSV) predstavili spletno bazo podatkov o otrocih, katere nosilec je Inštitut RS za socialno varstvo, podatke pa zbirajo različne institucije, ki jih enkrat letno posredujejo inštitutu.      

Namen spletne baze je sistematičo spremljanja in preučevanja kakovosti življenja otrok v Republiki Sloveniji na enem mestu. Baza je razdeljena na  dve osnovni področji, in sicer na osnovna življenjska področja, ki omogočajo vpogled v kakovost življenja, in na kategorije otrok, ki so v domačih in mednarodnih dokumentih opredeljene kot ranljive.

Znotraj tega je tako opredeljenih trinajst vsebinskih sklopov (kategorij), od demografije, socialnoekonomske varstnosti, zdravja, prostega časa,… do podatkov o otrocih s posebnimi potrebami, o otrocih, ki doživljajo nasilje ipd. Kjer je mogoče, so podatki zbrani tako, da omogočajo vpogled v subjektivne ocene kakovosti življenja otrok (otrokocentrični kazalniki). V bazi so združeni podatki za otroke, kot so opredeljeni v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, torej za osebe do 18. leta starosti.  

Podatke, ki so predstavljeni v bazi, zbirajo različne institucije, ki jih enkrat letno posredujejo IRSSV. Zato je pri vsakem kazalniku naveden vir podatka in povezava na spletno stran institucije, ki ga zbira.  Baza je  namenjena tako državnim organom, ki so nosilci politik, ki vplivajo na položaj in kakovost življenja otrok, kot širši strokovni in laični javnosti, ki jo zanima področje kakovosti življenja otrok.      

Spletna baza podatkov o otrocih

Vir: MDDSZ, 10. 2. 2012

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)