Prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti znotraj EU, določen že v ustanovitvenih pogodbah Evropske skupnosti, vključuje koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic in tudi vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

V ta namen je bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Direktiva ureja sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij in omogoča državljanom držav članic EU dostop ter opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v državah članicah, pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (kot  nacionalna kontaktna točka) ter Center RS za poklicno izobraževanje sta v ta namen vzpostavila posebno spletno stran, ki je namenjena izključno reguliranim poklicem. Državljanom in kontaktnim točkam drugih držav članic EU, EGP, in Švicarske konfederacije nudijo podatke, potrebne za priznavanje poklicnih kvalifikacij predvidene z Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Vir: MDDSZ, 16. 3. 2012

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)