Statistični urad Republike Slovenije je v Statističnih informacijah objavil Splošne podatke o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji za obdobje 2005-2007.

Javni izdatki države in občin, namenjeni za formalno izobraževanje v Sloveniji, so v letu 2007 znašali 1.795 milijonov EUR ali 5,21 % BDP, od tega 2,27 % za osnovnošolsko izobraževanje; 1,21 % za terciarno izobraževanje in 1,16 % za srednješolsko izobraževanje.

V letu 2007 so se izdatki države za formalno izobraževanje v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 2,3 % in so znašali 1.491 milijonov EUR, izdatki občin pa za 0,5 % in so znašali 320 milijonov EUR; skupaj je to predstavljalo slabo petino (18 %) vseh javnih izdatkov za izobraževanje.

Država je 45 % vseh sredstev za formalno izobraževanje namenila za osnovnošolsko izobraževanje, nekaj manj kot 28 % za terciarno, slabih 27 % za srednješolsko in le 0,4 % za predšolsko izobraževanje.

Občine pa so 59 % vseh sredstev za formalno izobraževanje namenile za predšolsko izobraževanje, 38 % za osnovnošolsko izobraževanje, le dobre 3 % pa za srednješolsko in terciarno izobraževanje skupaj.

Javni izdatki za formalno izobraževanje po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2005-2007

Graf: Javni izdatki za formalno izobraževanje po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2005-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij >>> Statistične informacije SURS
Celotna publikacija (PDF format, 14 strani) pa je na naslovu: http://www.stat.si/doc/statinf/09-si-200-0901.pdf

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)