V Uradnem listu Republike Slovenije št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017 je objavljen javni razpis za izbor izvajalcev operacij »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene”. Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik učenja in oblikovanje podpornega okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj kompetenc in karierno orientacijo nadarjenih dijakov z namenom, da se poveča delež šol, ki izvajajo oblike učenja, ki dijakom zagotavljajo nadaljnji razvoj njihove nadarjenosti. Javni razpis je usmerjen na dijake, ki so svojo nadarjenost izkazali v že razvitih oblikah dela, namenjenih razvijanju nadarjenosti, kot so npr. tekmovanja, tabori, natečaji, in jim omogoča nadaljnji razvoj kompetenc na področju, na katerem so izkazali posebno nadarjenost. Besedilo in dokumentacijo razpisa dobite tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)