V soboto, 30. maja 2015, se je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati so na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Splošna matura  

Letos se je k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 7.278 kandidatov (lani 7.502) s 86 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so kandidati pisali že 5. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 1. junija.

Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 6. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 2. do 15. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 15. do 22. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 13. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Dodatni maturitetni izpiti  

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.585 (lani 1.612) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz angleščine, psihologije in sociologije.

Poklicna matura  

Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok prijavljenih 11.093 kandidatov (lani 11.156) s 152 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal v ponedeljek, 1. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 30. maja, iz matematike v soboto, 6. junija, iz nemščine v ponedeljek, 8. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v soboto, 13. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v sredo, 10. junija.

V okviru četrtega predmeta morajo kandidati opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 15. do 22. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 6. julija.

 

Vir: RIC, 29. 5. 2015

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)