26. maja 2010 se je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature.

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 9.160 kandidatov (lani 9.495) z 89 šol, ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so dijaki pisali že 4. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek 31. maja.

Pisni izpit iz angleščine bo potekal v soboto, 29. maja, pisni izpit iz matematike pa v soboto 5. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 26. maja do 11. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 29. maja do 24. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v sredo 14. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.836 (lani 1.676) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in sociologije.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prvič prijavljenih 13.724 kandidatov (lani 13.743) s 162 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov danes, 26. maja.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal, v ponedeljek, 31. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto 29 maja, iz nemščine v sredo 9 junija, iz matematike v soboto 5. junija ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek 11. junija.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali od sobote 29. maja do četrtka 24. junija.

Od 29. maja do 24. junija bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 5. julija.

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.836 (lani 1.676) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in sociologije.

Vir RIC

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)