Evropska komisija je 30. maja objavila Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju {SWD(2017) 165 final}, ki temelji na pred letom dni sprejetem Novem programu znanj in spretnosti za Evropo in ciljih trajnostnega razvoja.

V sporočilu, ki identificira nekatere pomankljivosti evropskih izobraževalnih sistemov in kompetenče manke prebivalstva Evropska komisija izpostavlja tri področja, na katerih bi bilo treba ukrepati, in sicer

  1. razvoj boljših in bolj vključujočih šol
  2. podpiranje učiteljev in vodstvenih delavcev šole za odlično poučevanje in učenje
  3. upravljanje šolskih izobraževalnih sistemov, ki mora postati učinkovitejše, enakopravnejše in uspešnejše.

 

Več>> Razvoj šol in odlično poučevanje za dober začetek v življenju

 

 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)