“Državni izpitni center in Zavod RS za šolstvo sta odgovorna za veljavno, zanesljivo in nepristransko izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v slovenskih osnovnih šolah. Pri tem skušata slediti razvoju tehnologije tako na področju priprave preizkusov znanja kakor tudi na področju vrednotenja. Zagotavljanje kakovosti preverjanja znanja je najpomembnejša naloga obeh zavodov, pri čemer mislimo predvsem na natančnost in doslednost celotnega procesa nacionalnega preverjanja znanja.

Prav zato je bila leta 2011 sprejeta odločitev, da bo v šolskem letu 2012/2013 vrednotenje pri nacionalnem preverjanju znanja učencev 9. razreda prvič potekalo s pomočjo računalnika. Takšni obliki vrednotenja pravimo elektronsko vrednotenje ali e-vrednotenje.

Medtem ko je opravljanje preizkusov znanja na računalniku v svetu slabo razširjeno in še vedno prevladuje uporaba »klasičnih« preizkusov na papirju, pa se v zadnjem času e-vrednotenje vse bolj uveljavlja. Na svetovnem trgu sta dve večji angleški podjetji, ki tržita programsko opremo za e-vrednotenje. V Sloveniji smo izbrali podjetje RM Education, ki že več let nudi opremo in podporo za e-vrednotenje številnim izpitnim sistemom po svetu, vključno s Cambridge Assessment in International Baccalaureate. Leta 2009 je Državni izpitni center z omenjenim podjetjem izvedel pilotni projekt e-ocenjevanja, kjer je preizkusil uporabo programa za ocenjevanje izpitnih pol z različnimi tipi nalog pri predmetih angleščina, matematika in slovenščina na splošni maturi. Rezultati so bili spodbudni, prav tako tudi odzivi uporabnikov programa.

Verjamemo, da bo uvedba te velike novosti pri nacionalnem preverjanju znanja bistveno poenostavila proces zunanjega vrednotenja za učitelje, izboljšala kakovost in postopke analiz vrednotenja, povečala varnost, hkrati pa omogočila prihranek pri nekaterih stroških nacionalnega preverjanja znanja.”

Vir: Državni izpitni center, 3. 4. 2013

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)