Vlada RS je na dopisni seji 18. 6. 2012 sprejela stališče glede zahtev za oceno ustavnosti 188. in 246. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ s predlogom za začasno zadržanje in ga posredovala Ustavnemu sodišču RS in Državnemu zboru RS. Vlada RS predlaga, da Ustavno sodišče predloge za začasno zadržanje zavrne in ugotovi, da izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo.  

Vlada opozraja, da izpodbijani določbi urejata prenehanje pogodbe o zaposlitvi in ne pomenita neposrednega upokojevanja. Javnemu uslužbencu, ki je izpolnil v zakonu določene pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja, je določen nivo socialne varnosti že zagotovljen, in sicer iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja, odločitev o tem, ali bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem oziroma ali bo delo nadaljeval v kateri drugi obliki zaposlitve (samozaposlitev), pa je na strani javnega uslužbenca. Možnosti, da si javni uslužbenec, ki bi mu prenehala veljati pogodba o zaposlitvi, z novo zaposlitvijo izboljša ekonomski položaj oziroma ekonomsko varnosti za starost, ZUJF na noben način ne omejuje.

Ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja po mnenju Vlade sledi cilju kadrovskega prestrukturiranja oziroma vzpostavitve ugodne starostne strukture javnih uslužbencev in spodbujanja dostopa do zaposlitve z boljšo medgeneracijsko porazdelitvijo.

Vir: Vlada, 18. 6. 2012

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)