Državni zbor je na svoji 15. redni seji 20.6.2013 sprejel nov Zakon o štipendiranju, ki prinaša precej novosti. Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začel s 1.1.2014. To pomeni, da novi zakon še ne vpliva na dodeljevanje štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014, ki se bodo dodeljevale po veljavni zakonodaji.  Štipendije za 2013/2014 bo tako Javni sklad RS za kadre in štipendije (sklad)  podeljeval še na podlagi trenutno veljavne zakonodaje.

O spremembah, ki jih zakon prinaša šolajoči se mladini, študentom, kadrovskim štipenditorjem in drugim, ki sredstva prejemajo preko sklada, bo sklad tudi obveščal na svojih spletnih straneh. Informiranje bo sklad začel po preteku rokov za prijavo za štipendije za tekoče leto.

Vir: Sklad, 21. 6. 2013

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)