Nevladne organizacije končno uspele z Zakonom o prostovoljstvu. Zakon je bil namreč brez glasu proti potrjen v državnem zboru. Zakon postavlja okvire prostovoljskega dela, določa pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter določa ukrepe za spodbujanje prostovoljstva. Pri oblikovanju zakona in lobiranju za čim ugodnejše rešitve je aktivno sodeloval tudi CNVOS.

V četrtek, 3. 2. 2011, je Državni zbor brez glasu proti potrdil Zakon o prostovoljstvu, za sprejem katerega so si nevladne organizacije prizadevale že od leta 2004. Zakon opredeljuje prostovoljsko delo kot brezplačno aktivnost posameznika, ki jo ta opravlja v dobro drugih ali v splošno družbeno korist. Če prostovoljec dela v prostovoljski organizaciji, z njo sklene ustni ali pisni dogovor, ki opredeljuje mentorstvo, usposabljanje, povrnitev stroškov itd. Prostovoljec, ki dela v prostovoljski organizaciji najmanj 24 ur letno, ima pravico do povrnitve stroškov prehrane in prevoza ter materialnih stroškov. O opravljenem prostovoljskem delu mu organizacija izda potrdilo, kar je še posebej pomembno za mlade prostovoljce pri iskanju zaposlitve.

Organizacija, ki organizira in izvaja prostovoljsko delo, se lahko vpiše v vpisnik prostovoljskih organizacij. Z vpisom dobi obveznost evidentiranja prostovoljcev in letnega poročanja o številu opravljenih prostovoljskih ur, na drugi strani pa pridobi pravico uveljavljanja prostovoljskega dela kot lastnega materialnega vložka pri razpisih, uveljavljanja stroškov vodenja prostovoljcev kot upravičenih stroškov programov in projektov, prav tako pa so za prostovoljske organizacije na razpisih rezervirana določena sredstva. Dodatne ukrepe bo določila strategija spodbujanja prostovoljstva, ki mora biti sprejeta v treh letih od uveljavitve zakona.

Zakon predstavlja nov korak k spodbudnemu pravnemu okviru za delovanje nevladnih organizacij. Ministrstvo za javno upravo je že večkrat napovedalo, da se bo v letu 2011 lotilo še zakona, ki bo enotno opredeljeval nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu.

Vir: CNVOS, 4. 2. 2011; več informacij: Slovenska filantropija (glej Novice, 3. in 4. februar 2011), prostovoljstvo.org

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)