V ponedeljek, 19. oktobra 2009, bo v veljavo stopil nov Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Spremembe so posledica naslednjih dejavnikov:

• spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se je ukinila zgornja meja števila oddelkov za vrtce. S Pravilnikom je bilo potrebno zagotoviti možnost zaposlitve tudi drugega in tretjega pomočnika ravnatelja vrtca;

• pobud prakse, da je treba posamezne člene, zlasti tiste, ki določajo normative in obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja, zapisati bolj jasno;

• pomanjkanja prostih mest v vrtcih in naraščanja števila odklonjenih otrok. Občine so dale pobudo, da se normativi za heterogene oddelke za določeno obdobje izjemoma ukinejo in nadomestijo z normativi za homogene oddelke. Takšne pobude dajejo tudi posamezni vrtci, vendar le za oddelke prvega starostnega obdobja.

Člen za obdobje do 1. 9. 2010, daje občini ustanoviteljici vrtca možnost, da sprejme sklep, s katerim določi, da se lahko v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja uporabi normativ za homogene oddelke, če hkrati zagotovi 7-urno sočasnost dveh strokovnih delavcev v oddelku.

K sklepu si mora občina pridobiti soglasje ministra, ki ga pridobi, če zagotovi:
• da ima vrtec odklonjene otroke prvega starostnega obdobja,
• da občina izvaja aktivnosti za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu v naslednjem šolskem letu.

Omenjena rešitev v pravilniku je samo eden izmed ukrepov, ki ga je lahko sprejelo ministrstvo, za ublažitev stisk pomanjkanja prostih mest v vrtcih. Drugi, mnogo bolj učinkoviti ukrepi so v pristojnosti posamezne občine, in sicer gre za ukrep, da občine v svojih okoljih poiščejo primerne prostore, ki jih je mogoče preurediti za potrebe vrtca, poiščejo morebitne koncesionarje, zagotovijo izgradnjo dodatnih kapacitet vrtcev.

V pripeti datoteki si lahko preberete obrazložitev sprememb in dopolnitev pravilnika. Spremembe pravilnika so  objavljene v Uradnem listu št. 77/2009.

Več>> MŠŠ Obrazložitev pravilnika

Vir>> novica MŠŠ

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)