Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič se je 15. novembra v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport srečal z generalno konzulko RS iz Trsta, Vlasto Valenčič Pelikan, s predstavnikoma obeh krovnih organizacij v zamejstvu v Italiji, Liviom Semoličem in Ivom Corvom ter z višjo pedagoško svetovalko za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, Andrejo Duhovnik. Na delovnem srečanju je sodeloval tudi dr. Boris Jesih, državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Minister Lukšič se je na srečanju podrobneje seznanil z aktualnimi perečimi dogodki na področju zamejskega šolstva v Italiji. Ministrstvo za šolstvo in šport RS izraža zaskrbljenost v zvezi s posledicami, ki bi jih izvajanje italijanske politike krčenja sredstev na področju šolstva utegnilo imeti za slovensko šolstvo v Italiji.

Ministrstvo v celoti podpira stališče, da morajo biti šole jezikovnih manjšin, kot je slovenska, ki jo ščitijo tudi meddržavni in mednarodni dokumenti, predmet posebne obravnave. Tako v svoji politiki kot v praksi ravna tudi Republika Slovenija v zvezi s šolstvom italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji. Predvsem je pomembno, da je manjšina enakopraven sogovornik državnim organom in da ne prihaja do nižanja že doseženih pravic brez soglasja manjšine.

Minister bo o problematiki manjšinskega šolstva spregovoril tudi na Svetu ministrov EU pristojnih za izobraževanje, ki se ga bo udeležil 18. in 19. novembra v Bruslju.

Zvočni posnetek izjave po srečanju: Livio Semolič in dr. Boris Jesih in dr. Igor Lukšič

Vir: MŠŠ, 15. 11. 2010

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)