Eden izmed ukrepov, ki jih Andragoški center razvija z namenom krepitve znanja in usposobljenosti za izpeljavo presojanja in razvijanja kakovosti, je tudi vzpostavitev omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah. To so osebe, ki so strokovno usposobljene ter v izobraževalni organizaciji načrtujejo in koordinirajo različne dejavnosti, povezane z razvojem kakovosti izobraževanja odraslih. Doslej sta se na ACS usposobili že dve skupini svetovalcev za kakovost.

28. marca 2012 so na ACS v okviru naloge Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost izpeljali letošnje srečanje omrežja delujočih svetovalcev za kakovost v izobraževalnih organizacijah za odrasle (projekt ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014). Srečanja se je udeležilo 16 svetovalcev za kakovost.
Na srečanju se je Sonja Klemenčič s svetovalci za kakovost najprej pogovorila o njihovem opravljenem delu v izobraževalni organizaciji v zadnjem letu, svetovalci so po organizacijah poročali o svojih doseženih korakih k izboljšanju kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalcem je spregovoril tudi dr. Slavko Gaber, ki je vidik zagotavljanja kakovosti predstavil kot del dispozitiva varnosti. Svetovalci so si nato s pomočjo skupnih izhodišč zastavili tudi čisto konkretne akcije za letošnje leto (opredelitev standardov kakovosti pri podpori odraslemu v izobraževanju odraslih ter izbira skupne aktivnosti za tri, štiri organizacije z namenom krepitve omrežja svetovalcev). Ob zaključku delavnice je dr. Tanja Možina omrežje svetovalcev za kakovost seznanila z razvojnim delom na področju kakovosti, ki trenutno poteka na ACS.

Vir: kakovost.acs.si, april 2012

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)