Senat Univerze v Ljubljani je na svoji 11. redni seji, 19.10.2010, sprejel (s pripombami iz razprave) Poročilo rektorja in Stališče do Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020 ter pooblastil rektorja, da ga posreduje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in zastopa sprejeta stališča na sejah teles, ki bodo program obravnavale (SVŠ, SZT…).

V prilogah k temu dokumentu, ki so enakovredni del stališč Univerze v Ljubljani in jih je Senat Univerze v Ljubljani obravnaval ter podprl, so posamezna stališča članic ali skupine članic univerze: Stališče Univerze v Ljubljani do NPVŠ 2011-2020 (*.pdf)

Vir: Univerza v Ljubljani, 23. 10. 2010

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)