Na spletišču agencije za raziskovalno dejavnost ARRS je dne 24. 2. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o statističnih podatkov o prijavah na razpis za raziskovalne projekte.

Dne 12. 2. 2015 se je iztekel rok za oddajo prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015. Skupno je na javni razpis oddanih 862 prijav projektov, kar je kar za 31,9 % manj kot na predhodnem razpisu leta 2013 (za leto 2014), kjer smo sicer zabeležili rekordnih 1265 prijav. Letošnje število prijav je tudi najnižje število prijav od leta 2009 dalje.

Kot kaže spodnji prikaz dinamike oddajanja prijav, je njihovo število začelo strmo naraščati po 8. 2. 2015, to je štiri dni pred zaključkom sprejemanja vlog. Podatke spremljamo že nekaj let in zaradi narave dela pri prijavah na razpise, se število prijav navadno močno poveča v zadnjih dneh pred zaključkom razpisa. Pomemben je podatek, da je bila na javni razpis velika večina prijav oddana elektronsko (85,5 %) in pričakovati gre, da se bo ta delež v prihodnje še povečeval.

prijave-projekti-14-2

Glede na starostno strukturo prijaviteljev ugotavljamo, da prednjači starostna skupina raziskovalcev med 36 in 40 let (19 %), tik za njo je skupina med 31 in 35 let (18 %), na tretjem mestu je skupina med 51 in 55 let (14 %).

Glede na spol vodje prijavljenih raziskovalnih projektov z veseljem ugotavljamo dokaj uravnoteženo sliko, 62 % je moških, 38 % je žensk.

 

prijave-projekti-spol-14

 

 

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)