Statistični letopis Republike Slovenije 2011 je že 50. izdaja te publikacije.

Statistični letopis je ena osrednjih publikacij Statističnega urada z dolgo tradicijo spremljanja razvoja in sprememb na območju Slovenije. Ponuja celovit vpogled v družbeno in gospodarsko življenje v Sloveniji, vsako leto znova prinaša množico statističnih podatkov o njenih prebivalcih in gospodarstvu. Podatki so urejeni v več kot 500 tabelah ali prikazani v obliki številnih grafikonov in tematskih kart.

Publikacija je tematsko razdeljena na 33 poglavij; vsako vsebuje tematsko sorodne podatke, ki se v večini poglavij nanašajo na celotno Slovenijo, v nekaterih pa tudi na nižje prostorske razdelitve – na statistične regije, na občine in na mestna območja. Posebno poglavje je namenjeno tudi mednarodni primerjavi – prikazu Slovenije med drugimi državami članicami Evropske unije. Vsako poglavje vsebuje tudi najnujnejša metodološka pojasnila o statističnem spremljanju pojavov in izkazovanju podatkov, namenjena uporabnikom kot pomoč za pravilno razumevanje objavljenih podatkov.

Kaj je mogoče izvedeti o Sloveniji iz Statističnega letopisa 2011?

– V začetku leta 2011 je bilo med mestnimi območji najgosteje naseljeno mestno naselje Piran (približno 6.000 prebivalcev na km2), najmanj gosto naseljeno pa mestno naselje Kranjska Gora (32 prebivalcev na km2).
– Največ prenočitev turistov v državi so v letu 2010 zabeležile zdraviliške občine (33,5 %), največ tujih turistov pa je prenočilo v gorskih občinah (27,9 %).
– Rast povprečnih mesečnih plač je bila v letu 2010 največja v koroški statistični regiji (povprečna mesečna bruto plača za 6,4 % višja kot v letu 2009), v obalno-kraški statistični regiji pa je bila najmanjša (indeks povprečne mesečne bruto plače je bil tam najnižji, 102,5; to pomeni, da je bila rast povprečnih mesečnih plač v tej regiji 2,5-odstotna).
– V letu 2009 so bila med podjetji v Sloveniji glede na njihovo velikost po številu zaposlenih oseb najštevilnejša mikropodjetja (93,8 %); velika podjetja pa so zaposlovala največ oseb (32,0 %) in ustvarila največ prihodka (34,7 %).
– Slovenija se je v letu 2009 po višini izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost, izraženih v odstotkih bruto domačega proizvoda (BDP), med državami članicami Evropske unije uvrstila na 9. mesto; v tem letu smo v Sloveniji za to dejavnost porabili okrog 1,9 % BDP; to je le nekoliko manj od povprečja v EU (2,0 %).

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2011 in tudi vsi starejši letniki so brezplačno dostopni na spletni strani SURS.

Vir: SURS, 16. 12. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)