Na voljo je nova izdaja Statističnega letopisa, osrednje in najobsežnejše redne letne serijske publikacije Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistični letopis Republike Slovenije 2009 je že oseminštirideseta izdaja te publikacije

Namenjen je najširšemu krogu uporabnikov doma in po svetu. V njem prikazujemo izsledke rednih in občasnih statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in drugi pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj, povzemamo pa tudi podatke nekaterih drugih ustanov, saj želimo uporabniku ponuditi čim popolnejšo informacijo o dogajanjih v državi.

Bogata zbirka statističnih podatkov o Sloveniji


Statistični letopis 2009 prinaša 33 samostojnih, vsebinsko zaokroženih poglavij. Zgradba poglavij je tradicionalna: začenjajo se z metodološkimi pojasnili (v njih so navedeni viri in načini zbiranja statističnih podatkov, najnujnejša pojasnila za pravilno razumevanje objavljenih podatkov in statistične definicije pojmov), nadaljujejo se s tabelarnim delom, končajo pa se običajno z grafičnim prikazom.
Zadnja štiri poglavja vsebujejo preglede podatkov po statističnih regijah, po občinah in po mestnih območjih ter mednarodni pregled (v njem lahko podatke o Sloveniji primerjamo s podatki o drugih državah članicah Evropske unije).

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2009 in prav tako tudi vsi starejši letniki so brezplačno dostopni na spletu.

Vir>> Novica SURS
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2807

Več>>Statistični letopis 2009

Poglavje o izobraževanju

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)