Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 15. 4. 2015.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2015 (190. JR)

Objava razpisa: 31. 12. 2014, na spletni strani sklada

Rok prijave: 15. 4. 2015

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR od tega za dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij na področju naravoslovja ali tehnike 800.000,00 EUR in za podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, zdravstva, družboslovja ali humanistike 1.200.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski študij na področju naravoslovja ali tehnike in za podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, zdravstva, družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

Višina sofinanciranja: Štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 190. javni razpis«.

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)