Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na svoji spletni strani objavil razpis za pridobitev štipendije za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni.

Štipendije bo možno pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje na programih s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, opredeljenih v Politiki štipendiranja. Celoten seznam deficitarnih poklicev (.pdf).

Skupna višina razpisanih sredstev za šolsko leto 2015/2016 znaša 1,2 milijona evrov, kar omogoča dodelitev do 1.000 štipendij. Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR mesečno.

Dijak oz. udeleženec izobraževanja odraslih mora za pridobitev štipendije izpolnjevati:

  • splošne pogoje (opredeljene v ZŠtip-1) in
  • biti vpisan v izobraževalni program, ki je v Politiki štipendiranja opredeljen kot deficitarni.

Štipendijo za deficitarne poklice je možno združevati z nekaterimi štipendijami, npr. z državno, Zoisovo in drugimi štipendijami, ni pa združljiva npr. s kadrovsko štipendijo, zato naj vlagatelji, ki prejemajo druge štipendije, pred vložitvijo vloge pozanimajo o združljivosti obstoječe štipendije s štipendijo za deficitarne poklice pri obeh štipenditorjih.

Vloga za prijavo na razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9:00 uri na spletni strani sklada, lahko jo prevzamete tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času. Od takrat dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

Država želi s tovrstnimi štipendijami:

  • zagotavljati ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
  • spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
  • spodbujati vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 22. 7. 2015

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)