Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ 2011-2020) opredeljuje internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva kot eno od ključnih področij za njegov nadaljnji razvoj. Zato je 28. ukrep nalagal ministrstvu pripravo nacionalne strategije za internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva.

Strategija temelji na viziji internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora, kot je opredeljena v ciljih ReNPVŠ2011-2020, in sicer da bo leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. S tem bo postalo prepoznaven mednarodni center znanja in privlačna destinacija za visokošolski študij ter za pedagoško, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo tujih študentov in strokovnjakov.

Strategija internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora je za uresničitev vizije usmerjena v pet ključnih področij:

  • mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje,
  • kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno in razvojno sodelovanje,
  • spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc,
  • ciljna usmerjenost v prednostne regije in države,
  • promocija, podpora ter spremljanje Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Za izvajanje strategije je sprejet Akcijski načrt 2016-2018, ki ima 25 ciljev ter več kot 50 ukrepov v skupni vrednosti cca 57 mio EUR, od tega cca 18 mio EUR za mednarodno znanstveno raziskovalno in razvojno sodelovanje.

Drugi Akcijski načrt 2018-2020 pa bo pripravljen na osnovi evalvacije prvega ter v skladu s predvidenimi proračunskimi in kohezijskimi sredstvi za naslednje obdobje.

Vir: MIZŠ, 28. 7. 2016

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)