Strategija spretnosti prehaja v 2. fazo – pripravo akcijskega načrta za Slovenijo

13. decembra 2017 so v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z OECD v okviru projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji organizirali prvi sestanek na visoki ravni pod naslovom Prioritetna obravnava vsebin v Akcijskem načrtu strategije spretnosti.

Sestanka so se udeležili predstavniki OECD in slovenski nacionalni projektni tim, v katerem pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sodelujejo še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makove Brenčič, je skupaj z državnimi sekretarji sodelujočih ministrstev in predstavniki OECD, sprejela skupni dogovor prioritetnih vsebin obravnave in poglobljenega pogleda za Slovenijo v 2. fazi priprave akcijskega načrta strategije spretnosti.

Za pripravo akcijskega načrta se je projektna skupina v sestavi iz predstavnikov sodelujočih resorjev osredotočila na sistem spretnosti v državi, ki zadeva vse ravni upravljanja, s poudarkom na izobraževanju odraslih.

Prisotni na sestanku so se strinjali, da je pomemben celovit pristop z vključitvijo vseh vladnih resorjev in drugih pomembnih deležnikov na tem področju. Pomembno je, da so v proces ustrezno vključene tudi lokalne skupnosti, ki imajo trenutno omejeno vlogo pri izvajanju in vzpostavljanju ukrepov na področju razvoja spretnosti.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je med drugim poudarila, da šole ne morejo rešiti vsega in zagotoviti vseh spretnosti in veščin, ki jih potrebujejo posamezniki za uspešno vključitev na trg delovne sile. »Zato je pomembno, da pri tem procesu aktivno sodelujejo vsi deležniki.« Po njenih besedah ni naloga šol, da izobražujejo posameznike za točno določeno delovno mesto, ampak  da posamezniki pridobijo potrebna znanja na posameznih strokovnih področjih. Zato je pomembno ustrezno sodelovanje med formalnim izobraževalnim sistemom in delodajalci, ki osvojeno znanje v okviru formalnega izobraževalnega sistema ustrezno nadgradijo, glede na specifične potrebe določenega delovnega mesta.

V popoldanskem delu so koordinatorji sodelujočih ministrstev in vladne službe za razvoj, skupaj s timom OECD, oblikovali časovnico in konkretne aktivnosti. OECD bo pripravil čistopis, ki mu bo sledila priprava vladnega dokumenta. V februarju 2018 Slovenijo čaka obsežnejša aktivnost z vpletenostjo resorjev, zaposlovalcev, drugih socialnih partnerjev in lokalnih oblasti. Potreben je pregled sistema, kje deluje in kje ne deluje in iskanje boljših rešitev, tudi s pomočjo učenja iz mednarodnih praks ter raziskav.

Vir: MIZŠ, 14. 12. 2017

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)