Agencija za strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih na Hrvaškem (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) je lani v drugi polovici leta izdala pomemben dokument z naslovom Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017. – 2021. Cilj tega strateškega okvira je bil pridobiti dobro analitično ozadje in strokovno orodje, ki bo organizacijam in ustanovam pomagalo pri načrtovanju in izvajanju promocije izobraževanja in učenja. Po drugi strani pa bo dokument prispeval k nadaljnjemu razvoju nacionalnega tedna vseživljenjskega učenja.

Pri pripravi dokumenta so sodelovali predstavniki različnih interesnih skupin, delodajalci, oblikovalci politik, predstavniki nevladnega sektorja in organizacij in ustanov, ki izvajajo različne programe učenja in izobraževanja odraslih.

 Publikacija na začetku analizira stanje na področju vseživljenjskega učenja v Republiki Hrvaški, potem pa odgovarja na vprašanja zakaj, kaj, kako in kdaj se učimo, kakšen je naš odnos do učenja in kaj dela učenja dragoceno in tako postavlja vrednote in vizijo vseživljenjskega učenja kot temelj strateškega okvira. V nadaljevanju ponuja osnovne strateške usmeritve dejavnosti promocije vseživljenjskega učenja na Hrvaškem, pa tudi natančne ukrepe in komunikacijski načrt za spodbujanje vseživljenjskega učenja za določene ključne ciljne skupine:
• udeležence, ki so vključeni v sistem formalnega izobraževanja (vrtce, osnovne in srednje šole, visokošolske ustanove),
• obstoječe in potencialne udeležence v izobraževanju odraslih (zaposlene, (dolgotrajno) brezposelne in odrasle, ki se učijo za osebni razvoj),
• delodajalce,
• ranljive družbene skupine (odrasle z nizko izobrazbo, mlade osipnike, podeželsko prebivalstvo, Rome, invalide, migrante, starejše v tretjem življenjskem obdobju),
• odločevalce in ponudnike izobraževanj (vključno z učiteljskim osebjem na vseh ravneh izobraževaja).

Dvojezično publikacijo so pripravili v okviru projekta Promocija vseživljenjskega učenja, ki ga je v veliki meri sofinanciral Evropski socialni sklad. V tem projektu je nastala tudi raziskava Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017.

Publikacija je že na voljo v knjižnici ACS.

Vir>> Novica ACS

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)