Zavod RS za šolstvo je na svoji spletni strani objavil vabilo na Strokovni posvet o celostnem vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski šolski sistem in okolje ter medkulturni dialog s celotno šolsko populacijo, ki bo 2. decembra 2009 na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo.

“Na izzive, ki jih sprožajo migracije v ožjem in širšem evropskem in svetovnem okolju, se težko odzivamo le posamično in po načelu iznajdljivosti. Vsi si želimo izmenjave informacij, mnenj, izkušenj in odgovorov na številna vprašanja. Na nekatera vprašanja imajo odgovore predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda RS za šolstvo, na druga pa bomo iskali odgovore na strokovnem posvetu 2. decembra 2009 na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo, Trg XIV. Divizije 3, 8281 Senovo,” je zapisano na spletišču ZRSŠ.

Kotizacije ni.

Dodatne informacije: asja.tabakovic@zrss.si, tel. 01 23 63 100.

Program
Prijavnica pdf

Vir>> Obvestilo ZRSŠ

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)