Strokovni posvet projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja bo 28. in 29. avgusta 2012 v Hotelu Rogla na Zreškem Pohorju.  

Namen izobraževanja je predstaviti rezultate prvega leta izvajanja projekta, se dogovoriti o spremljanju in evalvaciji ter nadaljnjem poteku za učinkovito realizacijo skupnih ciljev in izbranih prioritet posameznih šol na področju:
  • zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti in
  • izboljšanja dostopa do kakovostnega izobraževanja: integracija učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti.

Usposabljanje bo potekalo v obliki plenarnih predavanj, delavnic, tematskih in posterskih predstavitev šolske prakse ter okrogle mize o spremljavi dosežkov šol.

Načrtovane plenarne predstavitve:
  • Učni pogovor za boljše sporazumevanje in aktivni pouk, ddr. Barica Marentič Požarnik, Filozofska fakulteta
  • Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja, dr. Tanja Vec Rupnik, Zavod RS za šolstvo
  • Predstavitev projekta Branje in pisanje za kritično mišljenje, mag. Sonja Rutar, Pedagoški inštitut, Center Korak za korakom
  • Učni jezik – mednarodne dimenzije, mag. Mirko Zorman
  • Razvoj metakognitivnih sposobnosti učencev pri učenju iz besedil, dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta
  • Pogled na NPZ z vidika bralne pismenosti, Darinka Rosc Leskovec, Zavod RS za šolstvo
  • Sodobna komunikacijska tehnologija in strategije za razvoj bralne pismenosti, dr. Nataša Potočnik

Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo ter strokovnjaki/raziskovalci s področja bralne pismenosti so udeležencem pripravili  različne delavnice, kjer bodo poglobili tematiko, predstavljeno v plenarnem delu. Dobršen del posveta bo tudi tokrat namenjen predstavitvi primerov, ki so jih razvili člani šolskih projektnih timov. Program prvega dne bomo sklenili ob okrogli mizi, kjer bomo kritično presojali o dosežkih šol po prvem letu izvajanja projekta.

Poudarki bodo na didaktičnih strategijah za razvijanje dobrega učnega pogovora, kritičnega  mišljenja, komunikacijskih in metakognitivnih sposobnosti ter stopenj bralnega razumevanja, temelječih na raznovrstnih bralnih zmožnostih in kompleksnejših miselnih veščinah.

Na posvet se  prijavite od 5. 7. do 15. 8. 2012 na spletnem naslovu http://www.zrss.si/multi/bpusposabljanje.asp .

Na omenjenem spletnem naslovu bo v tem času na voljo  natančnejši program in  opisi  posameznih delavnic. Prosimo vas, da se prijavite k delavnici posebej za prvi in drugi dan posveta.

Člani šolskih projektnih timov si rezervirate sobe ali bungalove hotela najkasneje do 16. 7. 2012 na e-naslov: rogla-seminar@unitur.eu

  Vir: ZRSŠ

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)