V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so v sredo, 3. decembra 2014, pripravili strokovni seminar, povezan z največjo raziskavo na področju izobraževanja odraslih – PIACC. Na seminarju z naslovom Analitični potencial raziskovalnih podatkov PIAAC – podatki in podlage za načrtovaje politik so sodelovali predstavniki različnih ustanov: MIZŠ, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za kulturo, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, Statističnega urada RS, ACS, Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede.

Celodnevnega seminarja se je udeležilo skoraj 60 udeležencev, predstavnikov devetih različnih resorjev, raziskovalcev in izobraževalcev odraslih. Temeljni namen strokovnega srečanja je bil seznaniti razvojne in analitične službe različnih ministrstev v državi z nadaljnjimi analizami in s čim boljšo izrabo raziskovalnih podatkov PIAAC, ki lahko pomembno pripomorejo k načrtovanju strategij, razvojnih smernic in ukrepov ter prepoznavanju področij nadaljnjih analiz za potrebe različnih politik.

Udeležence sta v uvodnem delu nagovorili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanislava Setnikar Cankar, in ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Alenka Smerkolj. Ministrica dr. Setnikar Cankar je izpostavila, da je raziskava PIACC izjemno pomembna za področje izobraževanja in oblikovanje prihodnjih politik, saj sovpada s prednostmi, ki si jih je ministrica zadala ob prevzemu mandata in se nanašajo na evalvacijo izobraževalnega sistema in spremembo kurikula.

Celotno novico o seminarju lahko preberete na spleti strani MIZŠ, informacije o raziskavi pa so na voljo na spletni strani PIAAC Slovenija.

VIR: ACS, 4. 12. 2014

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)