Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je v petek, 2. junija 2017, dokončno potrdil Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/delavka. Nacionalna poklicna kvalifikacija mladinski delavec/delavka bo mladinskim delavcem/delavkam olajšala prehajanje od enega k drugemu delodajalcu in s tem izboljšala mobilnost posameznika v sektorju. Prav tako pa to pomeni tudi večjo preglednost za delodajalce nad tem, katera dela in naloge ter kompetence poseduje mladinski delavec.

Ker v Sloveniji za opravljanje poklica mladinskega delavca ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za opravljanje tega poklica, je Urad RS za mladino podal pobudo za pripravo poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca/mladinsko delavko. Predlog pobude je dne 5.3.2015 obravnaval pristojni področni odbor za poklicne standarde in pobudo sprejel ter potrdil, zato je Center RS za poklicno izobraževanje pričel s postopki priprave predloga poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Poklicni standard za mladinskega delavca/mladinsko delavko pa je bil dne 13.12.2016 sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Poklicni profil mladinskega delavca vključuje različne tipe kadrov, predvsem v okviru organizacij v mladinskem sektorju. Mladinski delavci se ukvarjajo z mladimi v obliki vodenja organizacij ali skupin mladih, projektnega dela, informiranja, prostovoljstva, različnih neformalnih izobraževanj ter druge strokovne podpore mladim. Mladinski delavci pomagajo mladim razvijati njihove sposobnosti in talente predvsem na zunajšolskih področjih, s čimer mladi dopolnjujejo šolska znanja. Mladinski delavec usmerja mlade pri njihovem razvoju in jim nudi izkušnje na življenjsko pomembnih področjih. V komunikaciji z mladimi izvaja in oblikuje programe mladinskega dela. Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese načrtovanja in odločanja. Skupaj z mladimi načrtuje programe, posamezne projekte, jih implementira, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti. Mladinski delavec skrbi tudi za razvoj institucij, ki skrbijo za participacijo mladih. Za mladinskega delavca je ključnega pomena, da zna k aktivnemu sodelovanju pri posameznih projektih, delavnicah in neformalnih izobraževanjih privabiti čim več mladih. Mladinski delavec mora znati mlade motivirati in jih navduševati, da svoj prosti čas kar se da koristno uporabijo za razvoj svojih sposobnosti, obenem pa mora upoštevati potrebe, ki jih imajo mladi. Z mladimi mora biti v neposrednem stiku, se povezovati z njimi, da jih potem lahko bolje razume. Skrbeti mora za njihov razvoj.

Vloga mladinskega delavca obsega več sklopov:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo – informiranje in svetovanje za mlade;
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice;
– mednarodno mladinsko delo;
– mobilnost mladih;
– raziskovalno delo mladih;
– spodbujanje in krepitev moči mladih,
– promocija enakih možnosti ter družbenega vključevanja.

Vir: Urad za mladino, 2. 6. 2017

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)