Na spletišču ministrstva za delo je z dne 7. 1. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o 1. seji Strokovnega sveta za enakost spolov, ki jo je sklicala ministrica dr. Anja Kopač Mrak.

Strokovni svet za enakost spolov je bil imenovan 25. 11. 2014 kot strokovno posvetovalni organ ministrice o zadevah s področja enakosti žensk in moških. Sestavljajo ga strokovnjakinje in strokovnjaki, ki delujejo na področju enakosti spolov in človekovih pravic v okviru akademskih institucij in nevladnih organizacij.

 

Med osnovne naloge strokovnega sveta sodijo spremljanje in ocenjevanje stanja in napredka pri uresničevanju enakosti žensk in moških na različnih področjih družbenega življenja, vključno s spremljanjem izvajanja določb Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških. Svet bo dajal tudi pobude, predloge in priporočila za izboljšanje položaja žensk in moških v Sloveniji ter deloval kot posvetovalno telo glede sodelovanja z Evropskim inštitutom za enakost spolov. Obravnaval bo tudi pobude zunanjih posameznic/posameznikov in organizacij. 

 

Na svoji prvi seji so članice in člani strokovnega sveta predstavili svoje poglede in pričakovanja v zvezi z njegovim delovanjem ter se seznanili z osnutkom Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti ženski in moških za obdobje 2015-2020. Kot je dejala ministrica dr. Anja Kopač Mrak, je svet nova priložnost za vzpostavitev tesnejšega dialoga s stroko in s tem možnosti za sprotno in hitro odzivanje na aktualne probleme neenakosti med ženskami in moškimi v Sloveniji.

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)