Vključitev učencev v neobvezne izbirne predmete je prostovoljna in dragocena, saj predstavlja priložnost za zadovoljitev potreb učencev po radovednosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnem mišljenju itd. Da boste staršem in učencem neobvezne izbirne predmete lažje predstavili in učencem olajšali odločitev o izbiri, so na Zavodu RS za šolstvo pripravili zloženke oz. strnjen zapis, na katerih je predstavljen vsak posamezni predmet.

Zloženke so dostopne na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (Osnovno šolstvo – Aktualno, naslov: http://www.zrss.si/default.asp?rub=9361).

Prosimo vas, da najkasneje do 24. aprila 2015 zberete prijave učencev o vključitvi v neobvezne izbirne predmete v šolskem letu 2015/16, oblikujete skupine in predvidite učitelje, ki bodo posamezne predmete poučevali.

Obvestilo šolam

 

Vir: ZRSŠ, 7. 4. 2015

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)