Strukturni kazalniki so sredstvo za objektivno oceno napredka posamezne države članice Evropske unije in kandidatk pri doseganju ciljev lizbonske strategije. Sistem kazalnikov je sestavni del strategije in služi kot podlaga za letno poročanje o izvajanju strategije.

Leta 2003 je Evropska komisija pripravila skrajšan seznam kazalnikov, ki so vsako leto dodani kot aneks k poročilu o napredku, ki se pripravlja za Evropski svet. Namen tega skrajšanega seznama sta enostavnejša ocenitev in jasnejša slika napredka posamezne države k zastavljenim ciljem.

Statistični urad Republike Slovenije je pripravil skrajšani seznam 14 strukturnih kazalnikov za Slovenijo in primerjavo s povprečjem vrednosti EU-27.

Izbrani kazalniki, Slovenija in EU-27, 2000 in zadnji podatki (2007 ali 2008)

Izbrani kazalniki, Slovenija in EU-27, 2000 in zadnji podatki (2007 ali 2008)

 

Vir: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/short_list, 15. 6. 2009

Pojasnilo: Slika prikazuje kazalnike, pri katerih povečana vrednost pomeni pozitiven trend. Če je vrednost kazalnika nad 100, pomeni, da je njegova vrednost višja od povprečja EU-27.

(Skupno 52 obiskov, 1 današnjih obiskov)