language tbnNa spletišču Evropske komisije v rubriki Document Library je dne 10. 10. 2015 Library je dne 10. 10. 2015 objavljeno končno poročilo z naslovom Study comparability of language testing in Europe (Študija o primerljivosti preverjanj znanj jezikov v Evropi, .pdf, en).

Po sprejemu Sklepov Sveta z dne 20. maja 2014 o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc je Evropska komisija naročila primerjalno študijo o preverjanju znanj jezikov v Evropi, katere osnovni namen sta bila kritična presoja primerljivosti obstoječih nacionalnih preverjanj jezikovnih kompetenc dijakov in priprava strokovne podlage za politično odločanje o spodbujanju večjezičnosti in spremljanju učenja jezikov po primerljivih kazalnikih.

V raziskavi, ki jo je opravila skupina Cambridge English Language AssessmentEnglish Language Assessment, so proučili 133 nacionalnih testov (33 izobraževalnih sistemov, 28 držav članic EU) na ravneh ISCED 2 in ISCED 3, in sicer preverjanj znanj uradnih jezikov EU, ki niso učni jezik več kot 10 odstotkov dijakov v posameznem izobraževalnem sistemu.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)