Na Pedagoškem inštitutu so objavili poročilo nacionalne evalvacijske študije na temo Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki je bila izvedena v letih 2010-2013.

Cilji študije so bili osredotočeni na pridobivanje podatkov ter analizo teh podatkov na podlagi anketnih vprašalnikov glede profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V študiji je sodelovalo 1822 učiteljev, ki poučujejo v različnih programih poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter 1701 dijakov iz teh programov. 

Evalvacijska študija prinaša celovit pogled na profesionalni razvoj strokovnih delavcev na področju poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja. Temeljni namen empirične evalvacijske študije je bil pridobiti podatke, na osnovi katerih bi bilo mogoče oblikovati smernice za profesionalni razvoj zaposlenih v tem segmentu.

Rezultati so pokazali, da se je v zadnjih dveh letih  97 % učiteljev v poklicnem in strokovnem izobraževanju udeležilo dodatnega strokovnega spopolnjevanja, prav tako pa je bilo ob analizi drugih raziskav ugotovljeno, da učitelji v poklicnem in strokovnem izobraževanju glede na obseg in intenzivnost od drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ne izstopajo.  Rezultati raziskave kažejo, da se učitelji pogosto udeležujejo tako formalnih kot neformalnih oblik spopolnjevanja (kar 86,6 % jih npr. navaja, da so se udeležili tečajev oz. delavnic), ki jim pripisujejo tudi velik vpliv na prihodnje delo, velik vpliv na delo vnaprej pa pripisujejo tudi nekaterim oblikam, ki se jih ne udeležujejo zelo pogosto (npr. raziskovanje neke teme) in bi od učiteljev zahtevale veliko samoiniciativnosti.

Več o evalvacijski študiji si lahko preberete v Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (pdf).

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)