Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo obvestilo, da je bil dne 21. 7. 2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki vsebuje manjše spremembe, ki jih uvajajo z novim šolskim oziroma študijskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:  

1.) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.  

2.) Potrdilo o vpisu Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima  vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.  

3.) Praktično izobraževanje V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo.  

Navodilo za izpolnjevanje vloge

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Vloga

Vir: MIP

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)