SURS: Srednješolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 2008/2009 in začetek šolskega leta 2009/2010

Ob koncu šolskega leta 2008/2009 je bilo v srednješolske izobraževalne programe vključenih  83.300 dijakov  in 14.319 odraslih.

40 % vseh vključenih dijakov je bilo v splošnih in strokovnih gimnazijah

Že nekaj let opažamo, da se vpis v splošne in strokovne gimnazije iz leta v leto povečuje in ob koncu šolskega leta 2008/2009 je bilo v te šole vključenih 40 % vseh v srednje šole vključenih dijakov. Vse več mladih se po uspešno končani srednji šoli odloča za nadaljevanje šolanja, a le uspešno opravljena matura omogoča vpis v konkurenčnejše univerzitetne programe. S poklicno maturo, to je oblika zaključka šolanja na srednjih tehniških šolah, je mogoče šolanje nadaljevati na visokih strokovnih šolah in na nekaterih univerzah.

Največ dijakov je končalo gimnazijske, največ odraslih tehniške in strokovne programe

V opazovanem šolskem letu so izobraževanje zaključili 21.003 dijaki; med temi je bilo največ gimnazijskih maturantov, 39 %, prav toliko jih je opravilo poklicno maturo v tehniških in strokovnih programih ter PTI programih, 17 % pa zaključni izpit v srednjih poklicnih programih.

Srednje šole za mladino so imele vidno vlogo tudi pri izobraževanju odraslih

Med ustanovami, ki so organizirale izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe, so bile najštevilnejše enote za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah za mladino; skoraj polovica teh šol je namreč imela v svoji sestavi tudi enoto za odrasle. 30 % izobraževanja za odrasle so v šolskem letu 2008/2009 organizirale ljudske univerze, najmanjši del pa specializirane organizacije za izobraževanje odraslih, ki sicer organizirajo glavni del neformalnega izobraževanja.

Vpis v nižje in srednje poklicne programe upada

Ob začetku šolskega leta 2009/2010 je bilo v srednje šole za mladino vpisanih 85.030 dijakov; tudi tokrat se jih je vpisalo največ v gimnazije in srednje tehniške in strokovne šole; v nižje in srednje poklicne programe pa se vpiše vsako leto manj dijakov. Število dijakov, vpisanih v programe poklicnega tehniškega izobraževanja ter v poklicne tečaje in maturitetni tečaj, se v zadnjih petih letih ni opazno razlikovalo.

Več>> Novica SURS

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)