Združeni narodi izpostavljajo vlogo žensk na vodstvenih položajih v »covid-19 svetu«. Pandemija covida-19 je posegla v vse pore življenja in ženske so še bolj prevzele nase breme usklajevanja kariere z družinskim življenjem.

V Sloveniji živi 1.045.000 žensk in predstavljajo 49,8 % vseh prebivalcev Slovenije. Od tega je:

 • 6 % deklic, ki so mlajše od 6 let in so v večini vključene v vrtec
 • 9 % osnovnošolk
 • 7 % dijakinj in študentk
 • 39 % zaposlenih in samozaposlenih
 • 4 % brezposelnih
 • 29 % upokojenk
 • 6 % žensk, ki so kako drugače neaktivne.

V letu 2019 je prvič v 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o številu prebivalcev na ozemlju Slovenije, število moških preseglo število žensk. V Evropski uniji ni prav veliko držav, kjer je žensk manj kot moških (poleg Slovenije še Luksemburg, Malta, Švedska). Žensk je v Sloveniji manj kot moških do 61 leta starosti. Po tej starosti pa številčno prevladujejo.

V novici SURS z dne 3. 3. 2021 preberite še:

 • Ženske na trgu dela
 • Delo od doma
 • Odsotnost z dela
 • Usklajevanje dela in družinskega življenja
 • Brezposelnost
 • Družabna omrežja uporabljal višji delež žensk kot moških
 • Še nekaj dejstev o ženskah v Sloveniji

Največ žensk v Sloveniji ima srednješolsko izobrazbo (45 %), 29 % pa je takih, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo, tj. vsaj višješolsko stopnjo izobrazbe (med sto moškimi v Sloveniji je takih povprečno 20). Vsako leto diplomira več študentk kot študentov. Med ženskami je torej delež višje- ali visokošolsko izobraženih večji kot med moškimi, razen med starejšimi prebivalci.

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)