Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2019 znašali 2.540 milijonov EUR (5,25 % BDP) in so predstavljali 91,4 % vseh izdatkov za formalno izobraževanje. Preostalih 8,6 % (240 milijonov EUR) so bili izdatki gospodinjstev zunaj izobraževalnih ustanov.

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v 2019 porabljenih 2.376 milijonov EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2019 znašali 2.376 milijonov EUR ali 4,91 % BDP. V primerjavi z letom 2018 so bili ti izdatki višji, nominalno za 5 %, realno pa za 3,3 %. Najbolj se je povečal obseg javnih sredstev za terciarno izobraževanje (nominalno za 6,6 %, realno za 4,9 %).

92 % javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Za transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam je bilo v letu 2019 porabljenih 187 milijonov EUR, večina teh sredstev (80 %) za srednješolsko in terciarno izobraževanje. Javni transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam so tako predstavljali 8 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje ter 18,6 % vseh javnih sredstev za srednješolsko in 13,5 % vseh javnih sredstev za terciarno izobraževanje.

Vir in več informacij: SURS, 16. 12. 2020

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)