V 2017 je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 68 % 16–74-letnikov. 30 % oseb, starih 16–74 let, je e-veščine obvladovalo zelo dobro. Med upokojenci je bilo takih, ki so bili brez e-veščin, 56 %, med brezposelnimi pa 26 %.

Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj. S to mislijo zaznamujemo letošnji 6. februar, dan varne uporabe interneta. Namen tega dneva je spodbuditi uporabnike interneta k ustvarjanju prijaznejšega interneta in k spoštljivemu komuniciranju prek interneta, kar je posebej pomembno zaradi lažnih novic, fake news, spletnega trpinčenja in nadlegovanja.

V prvem četrtletju 2017 je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 68 % 16–74-letnikov (v EU-28: 72 %). Obvladovanje veščin, potrebnih za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), na kratko e-veščin, je med osebami zelo različno. Gre za osvojena znanja in spretnosti, ki se merijo s posameznimi aktivnostmi, povezanimi z uporabo IKT. E-veščine sestavljajo štiri vrste (skupine) e-veščin: informacijske, komunikacijske, e-veščine za reševanje problemov in e-veščine za uporabo programske opreme. 

Približno petina oseb brez e-veščin

V letu 2017 je e-veščine obvladalo zelo dobro 30 % 16-74-letnikov (v EU-28: 31 %), osnovne e-veščine je obvladalo 24 % (v EU-28: 26 %), pomanjkljivo je te veščine obvladalo 24 % (v EU-28: 26 %), brez e-veščin pa je bilo 22 % omenjenih oseb (v EU-28: 17 %). Pregled podatkov glede na status aktivnosti oseb pokaže, da je bil delež oseb brez e-veščin najvišji med upokojenci in drugimi neaktivnimi osebami (56 %); brez e-veščin je bilo tudi 26 % brezposelnih oseb.

Več >> SURS, 6. 2. 2018

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)