Število šolskih knjižnic v letu 2009 je v primerjavi z zadnjim popisom šolskih knjižnic leta 2006 ostalo skoraj enako; delovalo je namreč 895 šolskih knjižnic oziroma enot le-teh (v letu 2006 jih je bilo 896). Največ je bilo knjižnic v okviru osnovnih šol (81,4 %), sledile so jim knjižnice v srednjih šolah (13,1 %), knjižnice v glasbenih šolah (3,2 %), knjižnice v dijaških domovih (1,8 %) in knjižnice v višjih strokovnih šolah (0,4 % od vseh šolskih knjižnic).

Večino enot knjižnega gradiva šolskih knjižnic so v letu 2009 predstavljale knjige in brošure (98,9 %), le 1,1 % od vsega knjižnega gradiva pa predstavljajo serijske publikacije. Med vsemi enotami knjižničnega gradiva je bilo v letu 2009 izposojenih 91,6 % knjig in brošur (od tega tri petine leposlovnih), sledijo serijske publikacije s 5,6 % in enote neknjižnega gradiva z 2,8 %.

Vir in podrobnejše informacije: SURS, 30. 12. 2010

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)