Več kot 50 % mladih, starih 15–34 let, je med šolanjem opravljalo kakršnokoli delo. Med terciarno izobraženimi mladimi je bilo takih 87 %. Stopnja delovne aktivnosti med mladimi je bila v 2. četrtletju 2016 57,4-odstotna. Bila je višja od slovenskega povprečja (52,3 %).

V drugem četrtletju 2016 so na SURS-u pri raziskovanju Aktivnega in neaktivnega prebivalstva dodali nekaj vprašanj, s katerimi so skušali pridobiti podatke o mladih na trgu dela. Na dodatna vprašanja so odgovarjali vsi izbrani prebivalci v starostni skupini 15–34 let. Podatki, ki so jih pridobili, so mednarodno primerljivi, saj se je priložnostni modul Mladi na trgu dela sočasno izvajal v vseh državah članicah EU. 

57,4 % mladih, starih 15–34 let, je bilo delovno aktivnih 
Med prebivalci Slovenije je bilo v 2. četrtletju 2016 468.000 mladih, tj. oseb, starih od 15 do 34 let. Od tega je bilo 269.000 delovno aktivnih, 36.000 brezposelnih in 163.000 neaktivnih. Nazadnje omenjeni so bili večinoma dijaki in študenti. 

Stopnja brezposelnosti med mladimi (15–34 let) je bila v 2. četrtletju 2016 11,9-odstotna, stopnja delovne aktivnosti pa 57,4-odstotna. Obe stopnji sta bili višji od slovenskega povprečja (7,8 % oz. 52,3 %). 

Več kot polovica mladih je med izobraževanjem delala.

V kolikšni meri je zaposlitev mladih ustrezna njihovi izobrazbi? 

Mladi bi se bili zaradi dela pripravljeni preseliti tudi v tujino.

Podrobnosti si lahko preberete na spletišču Statističnega urada Slovenije (31. 3. 2017).

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)