V študijskem oz. šolskem letu letu 2011/12 je bilo v študentskih, dijaških domovih in pri zasebnikih nastanjenih 15.815 visokošolskih študentov in v dijaških domovih 5.167 dijakov ter 192 študentov višjih strokovnih šol.

Največ visokošolskih študentov je bivalo v javnih študentskih domovih
Visokošolski študenti lahko tekom svojega študija subvencionirano bivajo v javnih študentskih domovih, dijaških domovih, zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih. V študijskem letu 2011/2012 je tako 10.996 ali 69,5 % visokošolskih študentov glede na tip nastanitve bivalo v javnih študentskih domovih, in sicer jih je od teh največ (67,1 %) bivalo v okviru Visokošolskega središča v Ljubljani v študentskih domovih v Ljubljani, najmanj (0,4 %) pa v okviru Visokošolskega središča v Kranju v Dijaškem in študentskem domu Kranj. Glede na tip nastanitve je najmanj (3,9 %) visokošolskih študentov bivalo v zasebnih študentskih domovih.

Največ visokošolskih študentov, ki so v študijskem letu 2011/12 subvencionirano bivali v javnih študentskih domovih, prihaja iz savinjske statistične regije
Kar 19,2 % visokošolskih študentov, ki so subvencionirano bivali v javnih študentskih domovih prihaja iz savinjske statistične regije. Sledijo jim visokošolskih študenti iz goriške statistične regije s 13,0 %, najmanjši delež pa je delež tistih visokošolskih študentov, ki imajo stalno prebivališče v osrednjeslovenski statistični regiji (2,1 %).

Največ (96,4 %) dijakov je v šolskem letu 2011/12 bivalo v samostojnih dijaških domovih
V različnih vrstah dijaških domov je bivalo 96,4 % dijakov in 3,6 % študentov višjih strokovnih šol. Glede na vrsto srednješolskega izobraževanja so sestavljali največji delež dijaki, ki so obiskovali 1.letnik srednješolskega izobraževanja (28,7 %), najmanjši delež pa tisti, ki so obiskovali 5.letnik (2,2 %). Največ dijakov, ki so bivali v dijaških domovih, je bilo vključenih v srednje strokovno ali tehniško izobraževanje (55,9 %), najmanj pa jih je bilo vključeno v nižje poklicno izobraževanje (0,6 %).

Vir in več informacij: SURS, 21. 12. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)