V koledarskem letu 2010 je na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih diplomiralo 19.694 študentov, od tega skoraj dve tretjini žensk.

Visokošolsko izobrazbo 1. stopnje (sem uvrščamo tudi višjo strokovno izobrazbo) je v letu 2010 pridobilo več kot 11.000 oseb (od tega je bilo diplomantov višjega strokovnega izobraževanja 3.677), to je 15 % več kot v prejšnjem študijskem letu. Visokošolsko izobrazbo 2. stopnje je pridobilo skoraj 7.000 študentov, visokošolsko izobrazbo 3. stopnje pa malo manj kot 1.500.

Čeprav so bili tudi v tem letu tako kot v prejšnjih najštevilnejši diplomanti s področja družbenih ved, poslovnih ved in prava (44 %), je zanimivo, da jih je približno toliko kot v lanskem letu, medtem ko se je znatno povečalo število diplomantov s področja znanosti, matematike in računalništva, s področja zdravstva in sociale ter s področja tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in gradbeništva, skupaj kar za 27 %.

Če opazujemo gibanje števila novih diplomantov na terciarni stopnji izobraževanja v času, ugotovimo, da se je to število v zadnjih dvajsetih letih potrojilo. V osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je nihalo okrog številke 6.000, po letu 1994 pa je začelo močno naraščati. Pred trinajstimi leti je preseglo mejo 10.000, v lanskem letu pa je skoraj že doseglo število 20.000.

V letu 2010 je študij v vseh visokošolskih študijskih programih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih končalo 15.936 študentov. Šesto leto po spremembi visokošolske zakonodaje in po začetku prenove študijskih programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo je po prenovljenih programih diplomiralo že 4.046 študentov, od tega 3.328 na 1. bolonjski stopnji, 683 na 2. bolonjski stopnji in 35 na 3. bolonjski stopnji. Delež bolonjskih diplomantov med vsemi diplomanti v visokošolskih študijskih programih je znašal 25 %. To je znatno več kot v prejšnjem letu, ko je ta delež znašal le 15 % (še vedno pa prevladujejo diplomanti starih študijskih programov).

Vir: SURS, 31. 5. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)