V koledarskem letu 2011 je na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih diplomiralo 20.461 študentov, od tega skoraj dve tretjini žensk. V zadnjih dvajsetih letih smo lahko opazovali hitro rast števila novih diplomantov višješolskega in visokošolskega izobraževanja. V letu 1991 je študij zaključilo 6.000 študentov, v letu 2001 pa že dvakrat toliko. V letu 2011 je število diplomantov višješolskega in visokošolskega izobraževanja prvič preseglo številko 20.000. Pred letom 1980 so bili med diplomanti visokošolskega študija v večini moški. Po letu 1980 pa se je začel povečevati delež diplomantk, in v letu 2008 je bilo med vsemi diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja že dve tretjini žensk. Zadnja tri leta pa je opaziti rahel padec tega deleža.

Porast zasledimo predvsem med diplomanti višjega strokovnega izobraževanja, katerih je bilo v letu 2011 že 4.832, oziroma kar za tretjino več kot v letu 2010. Največ diplomantov je bilo na področju družbene vede, poslovne vede in pravo.

Diplomantov visokošolskega izobraževanja je bilo v letu 2011 15.629, kar je malo manj kot leto pred tem. Med vsemi diplomanti visokošolskega izobraževanja jih je 41 % študij zaključilo na področju družbene vede, poslovne vede in pravo. Na področjih znanost, matematika in računalništvo ter tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništvo pa je diplomirala tretjina vseh diplomantov visokošolskega študija.

Od leta 2005, ko je študijske programe, prilagojene Bolonjski deklaraciji, zaključilo prvih šest diplomantov, delež bolonjskih diplomantov vztrajno narašča in v letu 2011 jih je bilo med vsemi visokošolskimi diplomanti že 37 %.

Vir in grafični prikazi: SURS, 16. 5. 2012

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)