Celotna načrtovana državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost so v letu 2009 znašala 276.748 tisoč EUR in so se glede na leto 2008 povečala kar za 46 %.

Načrtovana državna proračunska sredstva za R-R dejavnost so se glede na leto 2008 povečala, in sicer v vseh kategorijah/ciljih glede na družbeno-ekonomske cilje.

Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost po družbeno-ekonomskih ciljih, začasni proračun, Slovenija, 2009

 

Družbeno-ekonomski cilj 1000 EUR
SKUPAJ 276.748
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje 3.352
Okolje 9.115
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja 1.103
Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura 7.067
Energija 2.834
Industrijska proizvodnja in tehnologija 78.107
Zdravje 10.501
Kmetijstvo 9.028
Izobraževanje 929
Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja 9.828
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi 7.723
Splošni napredek znanja: RiR, financiran iz splošnih univerzitetnih fondo 11.214
Splošni napredek znanja: RiR, financiran iz drugih virov – ne iz splošnih univerzitetnih fondov 100.044
Obramba 25.902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir>> Novica SURS

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)