SURS in pooblaščena izvajalca dejavnosti slovenske državne statistike (Banka Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje) so pripravili poročilo o delu, ki so ga opravili v letu 2021 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za to leto (Uradni list RS, št. 171/2020, 81/21, 115/21 in 162/2021).

Dokument sledi ciljem državne statistike na štirih prednostnih področjih: statistični podatki in storitve, podatkovni viri, zmogljivosti ter sodelovanje. V poročilu predstavljajo pomembne razvojne dosežke in opravljeno delo, ki so bili v tem letu še posebno pomembni. Omenjena prednostna področja in cilji so bili postavljeni za celotno srednjeročno obdobje 2018–2022.

  • V okviru raziskovanj Kadri v formalnem izobraževanju (ŠOL-KADRI) in Izdatki za formalno izobraževanje (ŠOL-FIN) se je zaključila tehnična prenova.
    V okviru raziskovanja o kadrih v formalnem izobraževanju so prvič pripravili doslej manjkajoče podatke o honorarnih pedagoških delavcih v terciarnem izobraževanju. Objavljeni so bili jeseni 2021. S prenovo raziskovanja o izdatkih formalnega izobraževanja pa so dopolnili metodologijo z dodatnimi viri in jo prilagodili mednarodnim zahtevam. Podatki so bili objavljeni decembra 2021.
  • Zaključeno je bilo zbiranje podatkov v okviru raziskovanj o karieri doktorjev in doktoric znanosti (ŠOL-DR).

Vir in več informacij: SURS, 3. 6. 2022

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)