Ob Svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe 2012, 17. maja, so na portalu SURS pripravili posebno objavo. Namen svetovnega dneva telekomunikacij in informacijske družbe je okrepiti zavedanje o možnostih uporabe interneta in drugih komunikacijskih tehnologij za razvoj družbe in gospodarstva. Tema letošnjega dneva je Ženske in dekleta v informacijsko-komunikacijski tehnologiji.

V 1. četrtletju 2011 je v Sloveniji redno uporabljalo računalnik 68 % žensk, internet pa 66 % žensk, starih od 10 do 74 let. Ženske v Sloveniji so pri uporabi računalnika in interneta primerljive s povprečjem v državah članicah EU. V prispevku SURS si preberite še:

  • Manj žensk kot moških redno uporabljalo računalnik in internet
  • Več žensk kot moških na internetu iskalo informacije, povezane z zdravjem
  • Ženske manj nakupovale prek interneta kot moški
  • Več žensk kot moških ni še nikoli uporabljalo računalnika in imelo mobilnega telefona
  • Pri pridobivanju, uporabi in oceni e-znanja ženske zaostajale za moškimi

Oba spola sta v 1. četrtletju 2011 v Sloveniji v največji meri uporabljala tako računalnik kot internet v starosti od 10-24 let. Delež uporabnikov računalnika in interneta je pri obeh spolih naraščal z izobrazbo, ženske z osnovnošolsko izobrazbo ali manj pa so najbolj zaostajale za moškimi z enako izobrazbo.
Znanje uporabe računalnika in interneta si je iz več različnih virov pridobilo več moških kot žensk, le na tečajih v izobraževalnih središčih za odrasle in med poklicnim izobraževanjem si je pridobilo e-znanje več žensk kot moških. Pri nalogah, povezanih z uporabo računalnika in interneta, so prednjačili moški. Moški pa so tudi sicer bolje ocenili svoje znanje uporabe računalnika ali interneta.

  • Počasnejša rast uporabe računalnika in interneta pri ženskah z najnižjo izobrazbo
  • Delež žensk, ki so redno uporabljale računalnik in internet, v Sloveniji tik pod povprečjem EU-27

Vir: SURS, 11. 05. 2012

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)