Kaj so Evropske statistične igre?
Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji Statističnih iger so spodbujanje radovednost in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.
Tekmovanje bo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Finalisti nacionalnega tekmovanja iz vsake sodelujoče države so upravičeni do sodelovanja na evropskem tekmovanju. Slovensko tekmovanje bo potekalo v slovenščini, evropsko v angleščini.
Nacionalno tekmovanje bo potekalo od 30. 10. 2017, ko se bo začel rok za prijavo na tekmovanje, do marca 2018, evropsko tekmovanje pa od aprila do maja 2018. 

PRAVILA
V Evropskih statističnih igrah lahko sodelujejo vsi udeleženci srednješolskega izobraževanja.
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah:
•Kategorija A: dijaki v zadnjih dveh letnikih srednješolskega izobraževanja (stari približno 16 – 18 let)
•Kategorija B: dijaki v prvih dveh letnikih srednješolskega izobraževanja (stari približno 14 – 16 let)
Udeležba na tekmovanju je brezplačna.
Dijaki bodo sodelovali v ekipah s po največ tremi člani, pri čemer morajo biti vsi iz iste šole in tekmovati v isti kategoriji. Vse ekipe morajo imeti učitelja mentorja, ki jih bo vodil in usmerjal.

Pravila za nacionalno tekmovanje
Pravila za evropsko tekmovanje

Primeri 1. naloge:
Preverjanje osnovnega znanja
Preverjanje poznavanja uporabe uradnih statističnih virov
Preverjanje razumevanja razlage statističnih poročil

Primer 2. naloge:
Primer podatkovnega niza iz podatkovne baze SI STAT.

KOLEDAR
Nacionalno tekmovanje:
Prijave: od 30. oktobra 2017 do 12. januarja 2018.
Obdobje preverjanja za prvo nalogo: od 15. januarja do 26. januarja 2018.
Objava in sporočanje rezultatov prve naloge:  30. januarja 2018.
Oddaja druge naloge: od 31. januarja do 20. februarja 2018.
Objava zmagovalnih skupin: 20. marca 2018.
Evropsko tekmovanje:
Prijave: od 9. do 13. aprila 2018.
Priprava naloge: od 16. aprila do 4. maja 2018
Razglasitev zmagovalca: 23. maja 2018
Q2018 konferenca v Krakovu, kjer bo zmagovalec prejel nagrado: 27.  junija 2018

NAGRADE
Nacionalno tekmovanje:
Zmagovalni skupini v nacionalni fazi tekmovanja – ena iz kategorije A in ena iz kategorije B – bosta dobili naslednje nagrade:
Mentor zmagovalne skupine bo dobil: elektronsko napravo, predvidoma tablični računalnik, ter več statističnih publikacij in promocijsko gradivo.
Vsak dijak iz vsake od zmagovalnih skupin bo dobil: elektronsko napravo, predvidoma tablični računalnik, ter več statističnih publikacij in promocijsko gradivo.
Vsi sodelujoči dijaki in mentorji bodo prejeli: promocijsko majico, vrečko, kemični svinčnik, čokoladico.
Evropsko tekmovanje:
Vsak član zmagovalne skupine iz vsake od kategorij, A in B, v evropski fazi tekmovanja bo dobil naslednje nagrade: prenosni računalnik, publikacije in promocijsko gradivo Eurostata, diplomo zmagovalca.
Slavnostna podelitev nagrad bo na Evropski konferenci za kakovost v uradni statistiki (Q2018), ki bo v Krakovu na Poljskem 27. in 28. junija 2018 (stroški udeležbe na konferenci so del nagrade).

UDELEŽBA
Za prijavo na tekmovanje, obiščite, prosim, stran: http://www.eso2018.eu/eso_SI/reg_index.do
Za dostop do nalog v nacionalnem tekmovanju obiščite, prosim, stran: www (dosegljivo po 15. 1. 2018).

KONTAKT
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z Evropskimi statističnimi igrami, pišite, prosim, na statigre.surs@gov.si.

VEČ O EVROPSKIH STATISTIČNIH IGRAH lahko preberete na mednarodni strani za tekmovanje.

 

 

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

 

Vir>> SURS

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)