Na svetu obstaja več kot 6.000 jezikov in za vsakim stoji drugačna kultura. Evropski dan jezikov skuša poudariti pomen jezikov, njihove raznolikosti in to, da je učenje jezikov lahko tudi zabavno. Tudi Unesco uvršča med svoje prednostne naloge spodbujanje večjezičnosti in jezikovne raznolikosti ter varovanje ogroženih jezikov.

Na podlagi Ankete o izobraževanju odraslih 92 % slovenskih prebivalcev govori vsaj en tuji jezik, več kot tretjina Slovencev pa govori 3 ali več tujih jezikov (med katere pa spada tudi srbohrvaščina, ki je bila v OŠ za nekatere obvezni jezik in je po pogostosto tretji najpogostejši tuji jezik). Za 9 % prebivalcev Slovenije je slovenščina tuji jezik, slovensko pa govorijo tudi na Švedskem in na Cipru.

Druge ugotovitve:

  • Razlike v znanju posameznih tujih jezikov glede na starost in izobrazbo
  • Francoski in ruski jezik kot drugi tuji jezik se uči le malo gimnazijcev
  • Angleško govori 70 % prebivalcev s srednje-, višje- ali visokošolsko izobrazbo
  • Zanimanje za učenje tujih jezikov ne upada

Vir: SURS, 22. 9. 2010

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)