Sektor država je v letu 2013 namenil največ izdatkov za socialno zaščito (18,7 % BDP) in ekonomske dejavnosti (14,5 % BDP).

Za socialno zaščito smo v letu 2013 namenili 18,7 % BDP. To področje obsega izdatke, povezane z različnimi tveganji in potrebami, kot so bolezen, invalidnost, starost, otroci, brezposelnost in druge oblike socialne izključenosti. Več kot pol izdatkov za to področje je bilo namenjenih za starost. V primerjavi s prejšnjim letom so se izdatki za starost zvišali za 2,3 % (s 3.614 milijonov EUR na 3.711 milijonov EUR). Izdatki za področje družine in otroci so se glede na prejšnje leto znižali za 4,7 % (z 823 milijonov EUR na 785 milijonov EUR); znižali so se tudi izdatki za druge oblike socialne izključenosti, in sicer za 6,8 % (z 292 milijonov EUR na 272 milijonov EUR).

Ekonomske dejavnosti vključujejo splošne ekonomske zadeve, zadeve, povezane z zaposlovanjem, kmetijstvo, pridobivanje in distribucijo goriv in energije, transport in druge ekonomske dejavnosti. V letu 2013 smo za ekonomske dejavnosti namenili 14,5 % BDP. Glavnina teh izdatkov je bila namenjena za dokapitalizacijo bank: 3.633 milijonov EUR oz. 10,1 % BDP. Sicer so bili izdatki za ta namen v primerjavi s prejšnjim letom višji, tudi če ne upoštevamo izdatkov za dokapitalizacijo bank, in to za 0,4 odstotne točke od BDP.

Za javno upravo smo v letu 2013 namenili 6,7 % BDP. Ta namen sicer vključuje izdatke za izvršilne in zakonodajne organe, za finančne in davčne zadeve, za zunanje zadeve, za temeljne raziskave, za splošne zadeve, za servisiranje javnega dolga, ne vključuje pa izdatkov, povezanih z drugimi nameni (npr. stroškov administracije za izobraževanje; ti so namreč vključeni v namen izobraževanje). Glavni del izdatkov za javno upravo so izdatki za obresti; izdatki za ta namen so se v letu 2013 v primerjavi s prejšnjim letom zvišali s 770 na 994 milijonov EUR. Namen vključuje tudi izdatke za vse temeljne raziskave in za RR s področja javne uprave; ti izdatki so predstavljali 0,9 % od BDP v 2013.

V letu 2013 smo za izobraževanje namenili 6,5 % BDP, to je za 0,1 odstotne točke od BDP več kot v prejšnjem letu. Namen vključuje del izdatkov za predšolsko vzgojo, izdatke za formalno in neformalno izobraževanje, za dopolnilne storitve pri izobraževanju ter za druge dejavnosti, povezane z izobraževanjem. V primerjavi s prejšnjim letom so se izdatki za ta namen nominalno zvišali za 2,0 % (z 2.299 milijonov EUR na 2.345 milijonov EUR).

(Skupno 38 obiskov, 1 današnjih obiskov)