SURS v novi izdaji Statističnih informacij objavlja Splošne podatke o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji (*.pdf) za obdobje 2005–2008. Nekaj informacij iz vsebine:

Javni izdatki države in občin, namenjeni za formalno izobraževanje v Sloveniji, so v letu 2008 znašali 1.938 milijonov EUR ali 5,22 % BDP, od tega 2,36 % za osnovnošolsko izobraževanje; 1,22 % za terciarno izobraževanje in 1,15 % za srednješolsko izobraževanje.

Država je 45 % vseh sredstev za formalno izobraževanje namenila za osnovnošolsko izobraževanje, nekaj manj kot 28 % za terciarno, slabih 27 % za srednješolsko in 0,5 % za predšolsko izobraževanje. Občine pa so polovico vseh sredstev za formalno izobraževanje namenile za predšolsko izobraževanje, 47 % za osnovnošolsko izobraževanje, malo manj kot 3 % pa za srednješolsko in terciarno izobraževanje skupaj.

Skupni (javni, zasebni in mednarodni) izdatki za izobraževalne ustanove, izraženi z deležem v BDP, so se v letu 2008 glede na leto 2007 zmanjšali, najbolj za izobraževalne ustanove na ravni terciarnega in predšolskega izobraževanja. V strukturi vseh izdatkov za izobraževalne ustanove so javni izdatki predstavljali 88 %, zasebni 11,5 %, mednarodni pa 0,5 %.

Vir: SURS, 30. 9. 2010

Popravek: 10. 3. 2011 je bila objavljena popravljena verzija Statističnih informacij: Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2005-2008 – končni podatki – popravek (pdf)

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)